Politica de confidențialitate

1.DATE GENERALE
SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislatia aplicabilă. Această notă de Confidențialitate descrie politicile și practicile SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabileste drepturile de confidențialitate.
Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când in când această notificare de confidențialitate pe masură ce vom intreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi Politici de Confidențialitate.
În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

 

2.LEGISLAȚIE
Din 25 mai 2018, Ufirst.ro respectă și aplică noua politică de protecție a datelor cu caracter personal și modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679.
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.
Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesati urmatorul link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Înainte de a continua navigarea pe site-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie cât şi TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE a acestui site.
Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie cât şi TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE a acestui site.

 

3.COLECTAREA / FOLOSIREA / PROCESAREA INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE
3.1 Colectarea datelor dvs. cu caracter personal
Putem colecta, stoca și utiliza urmatoarele tipuri de date personale:
– informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
– informațiile pe care ni le furnizați in scopul de a va abona la notificarile prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail);
– informațiile conținute sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin intermediul acestui site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
– publicațiile, interviurile, opiniile, comentariile etc.
– orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.
3.2 Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal
Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs., de la terți sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE. In funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in urmatoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:
– Comunicări, bazate pe interesul legitim al SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau in alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la intrebări, pentru a organiza intalnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări;
– Marketing și relații publice, pe baza consimțământului dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dvs. IP, locatia geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referința, durata vizitei, fisierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE, informații pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului din site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetari de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, vă putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dvs., vă putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de stiri și revistele noastre de e-mail (ne puteti informa in orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau vă putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.
– Securitate, bazată pe interesul legitim al SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați incarcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs.(adresa IP, locatie, tipul browser-ului) in conformitate cu această notificare de Confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat impotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor Ufirst.ro și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Păstrăm datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Mentionăm că aceste informații pot fi puse la dispoziția autorităților pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de incălcări și tragerea la răspundere a celor vinovați, și pot face parte din cadrul investigării sau urmăririi penale.

 

4.DEZVALUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate in Spațiul Economic European și in afara Spatiului Economic European, in funcție de scopul prelucrării. SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL se străduieste să aplice garanții adecvate pentru a proteja Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului și pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs. cu SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL și cu practicile descrise in această POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL minimizeaza riscul pentru drepturile și libertațile dvs., prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dvs.
În măsura permisă de legile aplicabile in materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor clienți (pentru implicarea in afaceri sau pentru a confirma calitatea inaltă a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne indeplini obligațiile contractuale. Vom indica in mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut in momentul inițierii procesării.
Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:
– in măsura in care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
– in legatură cu orice procedură judiciară in desfasurare sau potențială;
– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

 

5.DREPTURILE UTILIZATORULUI CONFORM REGULAMENTULUI GDPR
Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate:
– Ne puteți solicita să stergem aceste date sau să incetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții.
– De asemenea, ne puteți solicita incetarea utilizarii datelor dvs. in scopuri de marketing direct.
– Aveți dreptul să depuneți o plangere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți ingrijorări cu privire la modul in care vă prelucrăm datele dvs. personale. Când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- să vă furnizam datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cat timp vor fi stocate.
Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa privacy@ufirst.ro.
AVERTIZARE! Abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

 

6.PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL păstrează datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul
prelucrării.
Mentionăm că aceste informații pot fi puse la dispozitia autorităților pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de incălcări și tragerea la răspundere a celor vinovați, și pot face parte din cadrul investigării sau urmăririi penale.
In cazul in care nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai datele minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistica și necesitățile de raportare sau in măsura justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.
SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, va păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
– in măsura in care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
– in cazul in care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară in curs sau potențială;
– pentru a stabili, exercita sau apară drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

 

7.SECURITATEA DATELOR PERSONALE
Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.
Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate in mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajații nostri cu privire la importanța confidențialitatii și mentinerea confidențialitătii și securitătii informațiilor dvs.
In cazul in care apare o scurgere de date cu caracter personal, SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL va face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastră privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără intarzieri nejustificate, cu excepția cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

 

8.MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL va actualiza acest document de informare ori de câte ori situația o impune.
Avand in vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se imbunătățesc, vom modifica ori de câte ori situația o impune atat POLITICA Cookie-urilor, TERMENII  ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE, dar și POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
Ne rezervăm dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv și fără notificare POLITICA Cookie-urilor, TERMENII  ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE, dar și POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afisată pe această pagina, astfel incat să fiți constienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute in prezentul document inlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și TERMENII  ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE a acestui site web.

 

9.SITE-URILE TERȚE PĂRȚI
Articolele din acest site pot include conținut inglobat (de exemplu: video, imagini, articole etc.). Conținutul inglobat de pe alte situri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să foloseasca cookie-uri, să inglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul inglobat, inclusiv să-ți urmareasca interacțiunea cu conținutul inglobat dacă ai un cont și esti autentificat in acel site web.
SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL nu are niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părti.

 

10.DESPRE COOKIE-URI
Site-ul Ufirst.ro utilizează, de asemenea, cookie-uri. Acest site colectează automat anumite informații și le stochează in fișierele jurnal.
Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, vă rugăm să accesați POLITICA Cookie-urilor.

 

11.SECURITATEA SITE-ULUI
11.1)SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL nu garantează că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure;
11.2)SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL nu asigură și nu garantează securitatea informațiilor pe care le transmiteți; acestea se fac pe propriul dvs. risc. (Ufirst.ro foloseste softuri de securitate, bazat pe interesul legitim potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.)
11.3)Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau retelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din continutului site-ului Ufirst.ro.
11.4)Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obtinute de la site-ul Ufirst.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres in TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE.
In situațiile in care apar incidente de utilizare greșită sau blocări temporare a serverelor sau a anumitor softuri din cauze incorecte sau neautorizate, SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL va face tot posibilul pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile cauzate utilizatorilor nostri, iar dacă situația o impune SC UFIRST ADVERTISING & COMMUNICATION SRL va investiga faptele, cooperand cu autoritațile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de evenimente și tragerea la răspundere a celor vinovați.

 

12.LIMITAREA RĂSPUNDERII
12.1) Acceptând să utilizați acest site, declarați in mod expres și implicit că intelegeți și că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria raspundere. Ufirst.ro este exonerat in mod expres de toate raspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect;
12.2) Utilizatorul este singurul responsabil atat fată de terți, cat și față de Ufirst.ro in legatură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conținutului. Ufirst.ro iși rezervă dreptul de a modifica, sterge orice mesaj/comentariu postat pe site, intrepretat de Ufirst.ro ca fiind abuziv, defăimator, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat;
12.3) )Utilizarea site-ului reprezintă faptul ca utilizatorul declară și este de acord cu publicarea de către Ufirst.ro a unui conținut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conținut poate fi interpretat ca nefiind publicat/prezentat intr-o manieră care să fie conformă cu dorintele utilizatorului. Intr-un astfel de caz, răspunderea Ufirst.ro nu poate fi reținută.
Ufirst.ro nu oferă nici o garanție că:
a)Rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de incredere.;
b)Calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dvs. prin intermediul site-ului, vă satisfac toate cerințele – orice eroare de program va fi corectată;
c)Că informațiile introduse de utilizatorii site-ului sunt reale, corecte și nu iși asumă raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;
d)Că informațiile de pe Ufirst.ro vor satisface toate cerințele vizitatorilor;
e)Ufirst.ro nu iși asumă răspunderea pentru rezultatele obtinute de vizitatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din site; utilizarea informațiilor și a serviciilor din Ufirst.ro se face pe propria raspundere;
f)Că serviciile din Ufirst.ro vor funcționa constant, neintrerupt, fără erori;
g)Ufirst.ro nu iși asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obtinute prin utilizarea link-urilor din acesta către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).

 

13.ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII
Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observație, plangere sau problemă legată de informațiile dvs. personale vă rugăm să ne scrieți la adresa privacy@ufirst.ro

 

14.Datele de contact pentru Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Web:http://www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon:+40.318.059.211 / +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

 

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA
ȘI ACCEPTAREA ACESTOR REGULI IN TOTALITATEA LOR.
VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACORDUL
ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR MENȚIONATE ÎN ACEASTĂ PAGINĂ

METEO