Termeni și condiții de utilizare

1. TERMENI GENERALI
1.1)Acest site www.ufirst.ro aparține SC Ufirst Advertising & Communication SRL. Accesarea acestuia ori a oricărei părți din el presupune acordul tacit al utilizatorilor cu termenii de mai jos.
1.2)Ufirst.ro prin colaboratorii și/sau partenerii acestuia, poate schimba conținutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conținut și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către utilizatori ori către terțe persoane.
1.3)Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații din ediția on-line a SC Ufirst Advertising & Communication SRL. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
1.4)Ufirst.ro nu iși asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
1.5)Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizica sau juridică ce va accesa acest site.

 

2. CONȚINUTUL DE PE WEBSITE
Prin utilizarea site-ului Ufirst.ro sunteți de acord să respectati urmatoarele reguli privind conținutul acestuia:
2.1)Este interzisă difuzarea de mesaje/comentarii defăimătoare, de amenințare, vulgare, obscene, ce indeamnă la ură rasiala, rău intenționate, inexacte, sau care contravin in orice fel legii, atât in cadrul forumului, cât și in orice alt loc pe website;
2.2)Este interzisă folosirea informațiilor oferite de ceilalți membri pentru a obține foloase materiale sau in scop comercial;
2.3)Este interzisă strângerea/colectarea de date personale despre ceilalți membrii ai site-ului;
2.4)Este interzisă folosirea informațiilor din site-ul Ufirst.ro in scopuri comerciale, cu excepția cazurilor in care aveți in prealabil acordul scris al Ufirst.ro, SC Ufirst Advertising & Communication SRL, a colaboratorilor si/sau partenerilor;
2.5)Este interzisă postarea, încărcarea sau transmiterea sub orice fel pe site-ul Ufirst.ro a materialelor ilegale sau a materialelor care nu respectă legea privind drepturile de autor, legea privind mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate;
2.6)Este interzisă folosirea site-ului Ufirst.ro in scopul promovării de activitați ilegale, sau furnizarii de informații legate de activitați ilegale; in caz contrar Ufirst.ro iși rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră de cuviință, inclusiv sesizarea autoritaților;
2.7)Este interzisă folosirea site-ului Ufirst.ro pentru postarea sau transmiterea de mesaje de tip publicitar, promoțional sau „spam”;
2.8)Este interzis a pretinde că sunteți o altă persoană sau reprezentați o altă instituție; sau a pretinde in mod fals afilierea cu o persoană sau instituție;
2.9)Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. In situațiile in care acest lucru se intamplă fără acordul scris și explicit al Ufirst.ro, sau al SC Ufirst Advertising & Communication SRL, Ufirst.ro nu iși asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Ufirst.ro și iși rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislatiei in vigoare a oricărei acțiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil;
2.10)Ufirst.ro, partenerii sau colaboratorii săi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Ufirst.ro nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil in nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Ufirst.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de, sau in legatură cu folosirea sau increderea in informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Pentru nerespectarea acestor reguli de către unii vizitatori sau membrii, Ufirst.ro iși rezervă dreptul de excludere al acestora sau de a refuza accesul pe acest site.

 

3. REGULI DE UTILIZARE
3.1)Toate informațiile publicate pe site-ul www.ufirst.ro sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor; titulari ai drepturilor protejate de lege fiind SC Ufirst Advertising & Communication SRL, Ufirst.ro sau, dupa caz, partenerii și/sau colaboratorii acestora;
3.2)Este interzisă încercarea de a interveni, prin orice mijloace, in conținutul acestui site, stergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a actiona in acest scop;
3.3)Este interzisă încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea www.ufirst.ro sau accesarea oricăror servere sau servicii aferente, care nu sunt publice, fără autorizație;
3.4)Este interzisă încercarea de a interveni prin orice mijloace in funcționarea serverelor de hosting, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
Încălcarea oricărei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civila sau penală. Ufirst.ro va investiga faptele care implică asemenea incălcări, cooperand cu autoritațile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de fapte și tragerea la raspundere a celor vinovați.

 

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII
4.1) Acceptând să utilizați acest site, declarați in mod expres și implicit că înțelegeți și că sunteți de acord cu faptul că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Ufirst.ro este exonerat in mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect;
4.2)Utilizatorul este singurul responsabil atat față de terți, cat și față de Ufirst.ro in legatură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conținutului. Ufirst.ro iși rezervă dreptul de a modifica, sterge orice mesaj/comentariu postat pe site, interpretat de Ufirst.ro ca fiind abuziv, defăimator, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat;
4.3)Utilizarea site-ului reprezintă faptul că utilizatorul declară și este de acord cu publicarea de către Ufirst.ro a unui conținut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conținut poate fi interpretat ca nefiind publicat/prezentat intr-o manieră care să fie conformă cu dorințele utilizatorului. Intr-un astfel de caz, răspunderea Ufirst.ro nu poate fi reținută.
Ufirst.ro nu oferă nici o garanție că:
a)Rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de incredere;
b)Calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dvs. prin intermediul site-ului, vă satisfac toate cerințele 
- orice eroare de program va fi corectată;
c)Că informațiile introduse de utilizatorii site-ului sunt reale, corecte și nu iși asumă răspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;
d)Că informațiile de pe Ufirst.ro vor satisface toate cerințele vizitatorilor;
e)Ufirst.ro nu iși asumă răspunderea pentru rezultatele obținute de vizitatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor din site; utilizarea informațiilor și a serviciilor din Ufirst.ro se face pe propria răspundere;
f)Că serviciile din Ufirst.ro vor funcționa constant, neintrerupt, fără erori;
g)Ufirst.ro nu iși asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor din acesta către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului Ufirst.ro. Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Ufirst.ro sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulata expres in Termenii și condițiile de utilizare.

 

5. DREPTURI DE AUTOR
5.1)Toate drepturile de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Ufirst.ro, SC Ufirst Advertising & Communication SRL, colaboratorii, si/sau de partenerii săi. Utilizatorii pot descărca și tipări conținut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Pentru uzul comercial, este necesar acordul scris al reprezentanților Ufirst.ro, SC Ufirst Advertising & Communication SRL, a colaboratorilor și/sau partenerilor, acord exprimat contractual.
5.2)Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente, produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului www.ufirst.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și/sau imprimarea sau descărcarea, in scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate in acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și conditii de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective. Condițiile de folosire a conținutului aparținând Ufirst.ro in scop comercial vor fi explicit formulate prin intermediul acordurilor contractuale incheiate intre Ufirst.ro și partenerii de afaceri.
5.3)Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Ufirst.ro, SC Ufirst Advertising & Communication SRL sau a colaboratorilor/partenerilor săi.
5.4)www.ufirst.ro, logo-ul Ufirst sunt proprietatea SC Ufirst Advertising & Communication SRL, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al SC Ufirst Advertising & Communication SRL.
Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observație, plangere sau problemă legată de www.ufirst.ro vă rugăm să ne scrieți la adresa office@ufirst.ro

 

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA
ȘI ACCEPTAREA ACESTOR REGULI IN TOTALITATEA LOR.

VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACORDUL ȘI ACCEPTAREA
TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR MENȚIONATE IN ACEASTA PAGINĂ

METEO